Skip to main content

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Чакорској улици, градска општина Савски венац

Предмет oтуђења је локација која се налази  у Чакорској улици, градска општина Савски венац,  на грађевинској парцели  којој одговара катастарска парцела 20096/1 КО Савски венац, укупне површине 799m2. Парцела је према подацима из листа непокретности РГЗ-а, уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1. Уверењем СКН Савски венац 951-3-229-3741/2024 од 01.04.2024.године је потврђено да, на парцели 20096/1 КО Савски венац, постоје три нерешена захтева и то: 952-02-13-229-26157/2021 од 16.09.2021. године и 952-02-13-229-26435/2021 од 20.09.2021. године и забележба 952-02-8-229-640/2024 од 08.03.2024.године.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 16.05.2024. год.