Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Батајница, општина Земун

By 12. мај 2018.мај 14th, 2018Оглас

Предмет отуђења је земљиште на грађевинској парцели ГП2 коју чине катастарске парцеле 1875/2 и 1875/4, обе КО Батајница, укупне површине 518m2, уписане у Лист непокретности број 2633 КО Батајница, као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази у Улици Саве Радовановића у Градској општини Земун.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.05.2018. год.