Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Кнежевац-Кијево, општина Раковица

By 9. мај 2018.Оглас

Предмет отуђења је земљиште у стамбеном насељу Кнежевац-Кијево, у трговачком центру уз Ибарску магистралу у Градској општини Раковица, на грађевинској парцели ГП2  укупне површине 1.432m2, која одговара катастарским парцелама: 13225/10, површине 35m2, уписане у Лист непокретности број 3288 КО Кнежевац, 13226/10, површине 1.252m2, уписане у Лист непокретности број 3319 КО Кнежевац, 224/6, површине 52m2  и 222/5, површине 93m2, уписане у Лист непокретности број 3077 КО Кнежевац, све као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 09.05.2018. год.