Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у наставку улице Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд

By 21. април 2022.Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је комплекс који се налази у наставку улице Јурија Гагарина, иза насеља др Ивана Рибара (Блок 72), Градска општина Нови Београд. Комплекс има површину од 27.501 m2 и обухваћен је катастарским парцелама: 5521/4, 5522/5, 5523/6, 5521/8, 5564/8, 5564/5, 5564/12, 5569/17 и 5569/23, све КО Нови Београд. Све парцеле су уписане у Лист непокретности број 6310 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.04.2022. год.