Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Омладинској улици, општина Савски Венац

By 14. марта 2018. Оглас

Предмет отуђења је земљиште Улици омладинска, општина Савски венац, на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310m2, уписане у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.03.2018.год.