Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у општини Лазаревац

By 16. јануара 2019. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Градској општини Лазаревац. Пријаве за учешће се подносе до 18. фебруара, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Оглашено је земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2146 метара квадратних. Земљиште се налази у површинама намењеним за становање са делатностима на урбаним парцелама у зони средњих густина. На парцели се може градити објекат максималне висине П+2+Пк, а бруто развијена грађевинска површина објекта може да буде 3433,60 метара квадратних.

С обзиром да на претходна два јавна надметања није стигла ниједна пријава, почетни износ цене за отуђење умањен је за 40% и сада износи укупно 13.290.014,90 динара за грађевинску парцелу ГП2. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.
Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у општини Лазаревац