Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у селу Пружатовацу, Градскa општинa Младеновац

By 20. јун 2023.Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе  у Градској општини Младеновац, у селу Пружатовац,  и то:
– ГП1, којој одговара катастарска парцела 572, површине 2.484 m2  и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 573, површине 2.084 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 889 КО Пружатовац, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.