Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Славонској улици, општина Земун

By 5. мај 2020.Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Улици Славонској, Градска општина Земун, на грађевинској парцели укупне површине од 1.427m², коју чине две катастарске парцеле, и то: 10581 КО Земун, површине 419 m2 и 10582 КО Земун, површине 1008 m2, обе уписане у Лист непокретности број 2754 као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 05.05.2020. год.