Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Бранка Радичевића у градској општини Лазаревац

By 19. јун 2023.Оглас

Предмет oтуђења је локација у улици Бранка Радичевића у градској општини Лазаревац, на грађевинској парцели ГП1, којој одговара катастарска парцела 2236/1 КО Лазаревац, површине 400 m2. Парцела је према подацима из Службе катастра непокретности Лазаревац, уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.06.2023. год.