Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Диане Будисављевић, општина Савски венац

By 28. маја 2018. 11 јуна, 2018 Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Диане Будисављевић у Градској општини Савски венац, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 21574/1 КО Савски венац, укупне површине 1.238m2, уписане у Лист непокретности број  3747  КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 28.05.2018. год.