Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Карпошева, ГП3, Општина Чукарица

By 30. децембра 2019. Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у улици Карпошева, ГО Чукарица, на грађевинској парцели ГП3 којој одговара катастарска парцела 10402 КО Чукарица, укупне површине 261 m2, уписана у Лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 30.12.2019. год.