Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Станислава Сремчевића, општина Звездара

By 26. новембар 2018.јануар 16th, 2019Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Станислава Сремчевића и Војислава Илића, у Градској општини Звездара, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела 21858 КО Звездара, површине 504 m2, уписанa у Листу непокретности број 5590 КО Звездара, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 26.11.2018.год.