Skip to main content

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, ГП2, ОПШТИНА ЗЕМУН

By 18. фебруар 2020.Оглас

Предмет отуђења je земљиште УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, на грађевинској парцели ГП2, којој одговарају катастарске парцеле: 171/2, 172/2 и 172/12 све КО Земун поље, укупне површине 7.276 m2, уписане у лист непокретности број 1295 КО Земун поље,  као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.02.2020. год.