Skip to main content

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица

By 11. јануар 2024.Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази  уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица, укупне површине 3.289 m2 којој одговарају катастарске парцеле: 3160/1 КО Железник површине 2.320 m2, 3160/5 КО Железник површине 220 m2 и 3160/6 КО Железник површине 749 m2. Према подацима из катастра непокретности све парцеле су уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.