Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта у Блоку 58, Општина Нови Београд

By 14. март 2020.март 16th, 2020Оглас

Предмет отуђења су сувласнички удели грађевинског земљишта у блоку 58 у Градској општини Нови Београд, на две појединачне грађевинске парцеле, и то:

  • сувласнички удео на ГП1 којој одговара катастарска парцела 5298/9 КО Нови Београд, укупне површине 4.693 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4621/4693 (4.621 m2) и својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун, са уделом 72/4693 (72 m2), у Листу непокретности број 4787 КО Нови Београд и
  • сувласнички удео на ГП2 којој одговара катастарска парцела 5298/12 КО Нови Београд, укупне површине 5.006 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4755/5006 (4.755 m2) и својина својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун са уделом 251/5006 (251 m2), у Листу непокретности број 4790 КО Нови Београд.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.03.2020. год.