Оглас о јавном надметању

By 15. маја 2013. 7 фебруара, 2017 Оглас

Оглас о јавном надметању за давање у закуп грађевинског земљишта на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели број 1473 КО Земун Поље у оквиру Привредне зоне „Горњи Земун“ – општина Земун.
Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 15.05.2013.год.

Преузмите оглас