Skip to main content

Оглас о прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта

By 15. август 2016.фебруар 7th, 2017Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Нова и Лоле Рибара, у насељу Овча, општина Палилула, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 1185/1 КО Овча, уписана у листу непокретности број 2571, површине 27.181. м2, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.08.2016.год.