Оглас о прикупљању понуда

By 15. априла 2013. 7 фебруара, 2017 Оглас

Оглас о прикупљању понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката за комерцијалне садржаје и компатибилне намене на катастарској парцели број 839/1 КО Лазаревац у Ул. Димитрија Туцовића у Лазаревцу.
Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 13.04.2013.год.

Преузмите оглас