Skip to main content

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, Градска општина Нови Београд

By 28. фебруар 2018.март 1st, 2018Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП3 којој одговара катастарска парцела 6818 КО Нови Београд, површине 21.058 м2 уписана у Листу непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 28.02.2018.год.