Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, општина Нови Београд

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела број 6827/1 КО Нови Београд, укупне површине 31.525 m2, уписана у Лист непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.06.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Славонској улици, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Улици Славонској, Градска општина Земун, на грађевинској парцели укупне површине од 1.427m², коју чине две катастарске парцеле, и то: 10581 КО Земун, површине 419 m2 и 10582 КО Земун, површине 1008 m2, обе уписане у Лист непокретности број 2754 као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 05.05.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини фабрике „Грмеч“, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у непосредној близини фабрике „Грмеч“ у Градској општини Земун – привреднa зонa северно од аутопута (приступ локацији је из улице Милана Решетара), на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1494, површине 2.139m2 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1495, површине 4.576m2, обе КО Земун поље, уписане у Листу непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 05.05.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта у Блоку 58, Општина Нови Београд

By Оглас

Предмет отуђења су сувласнички удели грађевинског земљишта у блоку 58 у Градској општини Нови Београд, на две појединачне грађевинске парцеле, и то:

  • сувласнички удео на ГП1 којој одговара катастарска парцела 5298/9 КО Нови Београд, укупне површине 4.693 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4621/4693 (4.621 m2) и својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун, са уделом 72/4693 (72 m2), у Листу непокретности број 4787 КО Нови Београд и
  • сувласнички удео на ГП2 којој одговара катастарска парцела 5298/12 КО Нови Београд, укупне површине 5.006 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4755/5006 (4.755 m2) и својина својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун са уделом 251/5006 (251 m2), у Листу непокретности број 4790 КО Нови Београд.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.03.2020. год.

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, ГП2, ОПШТИНА ЗЕМУН

By Оглас

Предмет отуђења je земљиште УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, на грађевинској парцели ГП2, којој одговарају катастарске парцеле: 171/2, 172/2 и 172/12 све КО Земун поље, укупне површине 7.276 m2, уписане у лист непокретности број 1295 КО Земун поље,  као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.02.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Карпошева, ГП3, Општина Чукарица

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у улици Карпошева, ГО Чукарица, на грађевинској парцели ГП3 којој одговара катастарска парцела 10402 КО Чукарица, укупне површине 261 m2, уписана у Лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 30.12.2019. год.

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА БЕОГРАДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

By Оглас

Предмет прибављања

Предмет прибављања је грађевинско земљиште минималне површине  од 20.000m2, које мора да задовољава критеријуме просторно-урбанистичке адекватности у смислу близине стамбених зграда из програма стамбене подршке које је Град већ изградио, као и другим компатибилним наменама, саобраћајне доступности и доступности објектима јавних услуга, као што су основне школе, дечје установе, здравствене установе, центри снабдевања и друго.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 27.12.2019. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Карловачкој улици, Општина Врачар

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште између улица Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа, на грађевинским парцелама:

ГП1, укупне површине 372 m2, којој одговарају катастарске парцеле: 3590/7, 3556/7 уписане у лист непокретности број 3094 КО Врачар као јавна својина града Београда и катастарска парцела 2562/1, уписана у лист непокретности број 3825 КО Врачар као јавна својина града Београда и

ГП2,  укупне површине 372 m2, којој одговарају катастарске парцеле: 3590/4 и 2579/1, обе КО Врачар, уписане у лист непокретности број 4590 КО Врачар,  као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 26.12.2019. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији „Аутокоманда 2“, Општина Вождовац

By Оглас

Предмет отуђења je земљиште у комплексу пословно-трговачког центра „Аутокоманда 2“, на грађевинској парцели између Булевара Стефана Првовенчаног, Табановачке и Трише Кацлеровића, у Градској општини Вождовац, којој одговара катастарска парцела бр. 3/12 КО Вождовац, површине 2.564 m2,  уписана у Лист непокретности број 4179 КО Вождовац,  као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 06.09.2019. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији „Марина Дорћол“, Општина Стари град

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији „Марина Дорћол“, на грађевинској парцели којој одговарају следеће катастарске парцеле: 2/2, 7/4, 7/5, 6/8, 5/26, 6/11, 6/12, 6/13 и 5/2, све КО Стари град, уписане у Листу непокретности број 2441 КО Стари Град, као јавна својина града Београда, укупне површине 40.738 m².

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.08.2019. год.