Оглашена продаја парцела у Блоку 53

By 17. јуна 2017. Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за две појединачне грађевинске парцеле ГП3 и ГП4 у Блоку 53 у Новом Београду. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 18.07.2017. године, а јавно надметање заказано је за 19.07.2017. године у 12:00 часова.

Површина грађевинске парцеле ГП3 износи 21.058m² и на њој је могуће градити објекат БРГП 21.058m2, док грађевинска парцела ГП4 има површину од 32.822m2, на којој је могуће изградити објекат БРГП 32.822m2. На парцелама је предвиђена је изградња објеката у функцији привредно-производне или комерцијално-пословне намене.
Укупна почетна цена отуђења грађевинског земљишта за ГП3 износи 213.862.942,20 динара, а за ГП4 износи 333.336.949,80 динара.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-13/