Skip to main content

Оглашена продаја парцеле у Омладинској улици

By 14. јун 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за локацију у Омладинској улици, Градска општина Савски венац. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 14.07.2017, а јавно надметање заказано је за 17.07.2017. године у 12:00 часова.

Величина парцеле износи 1.310m2 и на њој је могуће градити објекат високог стандарда становања типа ретке изграђености са већим бројем станова, БРГП око 920m².

Укупна почетна цена отуђења грађевинског земљишта износи 72.826.004,70 динара.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку: http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-12/