Оглашена продаја пет парцела на Чукарици

By 29. маја 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште расписала је оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини града Београда за пет грађевинских парцела у Улици Милоја Закића на Чукарици. Пријаве за учешће у поступку јавног надметања примају се до 29. јуна у Дирекцији за грађевинско земљиште.

Заинтересовани инвеститори могу да се надмећу за куповину једне или више грађевинских парцела уз Улицу Милоја Закића на Чукарици. Вечичина грађевинских парцела је од 447m² до 772m² и на њима је могуће градити објекте за индивидуално становање бруто развијене грађевинске површине од 358m² до 617m².

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдио Секретаријат за јавне приходе и износи 41.526,60 динара по метру квадратном земљишта, тако да се, у односу на величину поједничане грађевинске парцеле, почетни износи за надметање крећу од 18,5 до 32 милиона динара.

На овој привлачној локацији приступ грађевинским парцелама предвиђен је са постојеће саобраћајнице Милоја Закића, а обавеза инвеститора биће припремање и опремање земљишта унутар грађевинске парцеле, као и закључење уговора са надлежним јавним предузећима ради прикључења на заједничку јавну мрежу. Детаљније информације у вези са огласом могу се добити у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда, у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:
http://www.beoland.com/oglas-o-javnom-nadmetanju-radi-otudjenja-gradjevinskog-zemljista-10/