Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Блоку 40

By 22. септембра 2021. Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у блоку 40, између Булевара хероја са Кошара (УМП), железничке пруге и улице Тошин Бунар, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцеле бр. 2184/6, површине 6.235 m2. Парцела је уписана у Лист непокретности број  6988 КО Нови Београд, као јавна својина града. На парцели, као и објекту бр. 1 постоји забележба да првостепена одлука бр. 952-02-7-225-7093/2020 није правоснажна.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.09.2021. год.