Skip to main content

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Блоку 53

By 22. септембар 2021.Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у Блоку 53 у близини аеродрома „Никола Тесла“ и Кванташке пијаце, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП5 коју чине катастарске парцеле број: 534/76, 534/1, 534/59, 534/60, 534/57, 534/58, 534/35, 6636/15 и 6636/4, све КО Нови Београд. Парцеле су уписане као јавна својина града, и то: катастарске парцеле бр. 534/76, 534/1, 534/58, 534/35 и 534/57 уписане у Лист непокретности  бр. 6891 КО Нови Београд; катастарска парцела бр. 6636/15 уписана у Лист непокретности  бр. 4137 КО Нови Београд и катастарска парцела бр. 6636/4 уписана у Лист непокретности  бр. 381 КО Нови Београд. Док су катастарске парцеле бр. 534/59 и 534/60 уписане у Лист непокретности  бр. 367 КО Нови Београд, као државна својина Републике Србије, корисника ГО Нови Београд и  у току је поступак уписа права јавне својине у корист Града Београда. Парцеле чине комплекс укупне површине 22.944 m2.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.09.2021. год.