ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Лисичијем потоку, општина Савски венац

By Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази у Лисичијем потоку, у делу између Топчидерског брда и Бањице, јужно од Белог двора, на грађевинској парцели  укупне површине 1.850 m2, која се састоји од катастарских парцела: 21346/1, површине 1.483 m2 и 21346/2, површине 367 m2, обе КО Савски венац, уписане у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 01.09.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз Батајнички пут, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште између Аутопута Београд – Нови Сад и Улице мајора Зорана Радосављевића (стари Батајнички  пут), непосредно испред Батајничке петље са новом обилазницом око Београда – пут Е75, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 5728 КО Батајница, површине 74.428 m2, уписане у Лист непокретности број 8397 КО Батајница, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 31.08.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, општина Нови Београд

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела број 6827/1 КО Нови Београд, укупне површине 31.525 m2, уписана у Лист непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.06.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Славонској улици, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Улици Славонској, Градска општина Земун, на грађевинској парцели укупне површине од 1.427m², коју чине две катастарске парцеле, и то: 10581 КО Земун, површине 419 m2 и 10582 КО Земун, површине 1008 m2, обе уписане у Лист непокретности број 2754 као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 05.05.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини фабрике „Грмеч“, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у непосредној близини фабрике „Грмеч“ у Градској општини Земун – привреднa зонa северно од аутопута (приступ локацији је из улице Милана Решетара), на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1494, површине 2.139m2 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1495, површине 4.576m2, обе КО Земун поље, уписане у Листу непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 05.05.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта у Блоку 58, Општина Нови Београд

By Оглас

Предмет отуђења су сувласнички удели грађевинског земљишта у блоку 58 у Градској општини Нови Београд, на две појединачне грађевинске парцеле, и то:

  • сувласнички удео на ГП1 којој одговара катастарска парцела 5298/9 КО Нови Београд, укупне површине 4.693 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4621/4693 (4.621 m2) и својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун, са уделом 72/4693 (72 m2), у Листу непокретности број 4787 КО Нови Београд и
  • сувласнички удео на ГП2 којој одговара катастарска парцела 5298/12 КО Нови Београд, укупне површине 5.006 m2, на којој је уписана јавна својина града Београда са уделом 4755/5006 (4.755 m2) и својина својина „LOLA REAL ESTATE“д.о.о. ул. Николе Тесле бр. 8, Београд – Земун са уделом 251/5006 (251 m2), у Листу непокретности број 4790 КО Нови Београд.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.03.2020. год.

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, ГП2, ОПШТИНА ЗЕМУН

By Оглас

Предмет отуђења je земљиште УЗ БАТАЈНИЧКИ ДРУМ, на грађевинској парцели ГП2, којој одговарају катастарске парцеле: 171/2, 172/2 и 172/12 све КО Земун поље, укупне површине 7.276 m2, уписане у лист непокретности број 1295 КО Земун поље,  као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.02.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Карпошева, ГП3, Општина Чукарица

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у улици Карпошева, ГО Чукарица, на грађевинској парцели ГП3 којој одговара катастарска парцела 10402 КО Чукарица, укупне површине 261 m2, уписана у Лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 30.12.2019. год.

ОГЛАС ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА БЕОГРАДА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

By Оглас

Предмет прибављања

Предмет прибављања је грађевинско земљиште минималне површине  од 20.000m2, које мора да задовољава критеријуме просторно-урбанистичке адекватности у смислу близине стамбених зграда из програма стамбене подршке које је Град већ изградио, као и другим компатибилним наменама, саобраћајне доступности и доступности објектима јавних услуга, као што су основне школе, дечје установе, здравствене установе, центри снабдевања и друго.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 27.12.2019. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Карловачкој улици, Општина Врачар

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште између улица Гружанске, Карловачке и Тодора од Сталаћа, на грађевинским парцелама:

ГП1, укупне површине 372 m2, којој одговарају катастарске парцеле: 3590/7, 3556/7 уписане у лист непокретности број 3094 КО Врачар као јавна својина града Београда и катастарска парцела 2562/1, уписана у лист непокретности број 3825 КО Врачар као јавна својина града Београда и

ГП2,  укупне површине 372 m2, којој одговарају катастарске парцеле: 3590/4 и 2579/1, обе КО Врачар, уписане у лист непокретности број 4590 КО Врачар,  као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 26.12.2019. год.