ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Чакорској улици, градска општина Савски венац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у Чакорској улици, градска општина Савски венац,  на грађевинској парцели  којој одговара катастарска парцела 20096/1 КО Савски венац, укупне површине 799m2. Парцела је према подацима из листа непокретности РГЗ-а, уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1. Уверењем СКН Савски венац 951-3-229-3741/2024 од 01.04.2024.године је потврђено да, на парцели 20096/1 КО Савски венац, постоје три нерешена захтева и то: 952-02-13-229-26157/2021 од 16.09.2021. године и 952-02-13-229-26435/2021 од 20.09.2021. године и забележба 952-02-8-229-640/2024 од 08.03.2024.године.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 16.05.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз улицу Душана Петровића Шанета у градској општини Лазаревац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења су две грађевинске парцеле које се налазе  уз улицу Душана Петровића Шанета у градској општини Лазаревац,  и то:

  • ОВ3_4, укупне површине 2.221 m2, а којој одговарају катастарска парцела 798/3 КО Лазаревац, површине 185 m2 и катастарска парцела 803/3 КО Лазаревац, површине 2.036 m2 и
  • ОВ3_7, укупне површине 2.552 m2, а којој одговара катастарска парцела 800/1 КО Лазаревац.

Све парцеле су према подацима из катастра непокретности КО Лазаревац, уписане у као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.05.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Ратних војних инвалида у насељу Борча, градска општина Палилула

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења су две локације које се налазе  у улици Ратних војних инвалида у насељу Борча, градска општина Палилула,  и то:

  • локација на грађевинској парцели ГП1, укупне површине укупне површине 704m2, а којој одговарају катастарске парцеле број: 12658, површине 500m2,  5165/9 површине 196m2,  5165/6 површине 6m2  и 5165/8 површине 2m2, све  КО Борча и
  • локација на грађевинској парцели ГП2, укупне површине 715m2, а којој одговарају катастарске парцеле број: 5164/2 површине 376m2,  5164/4 површине 2m2,  5164/5 површине 11 m2,  5159/2 површине 316m2  и 5159/5 површине 10m2, све  КО Борча.

Све парцеле су, према подацима из листова непокретности РГЗ-а, уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.05.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Јаково, градска општина Сурчин

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења су две локације које се налазе у насељу Јаково, ГО Сурчин:

  • локација број 8 у Балканској улици, на грађевинској парцели површине 787 m2, којој одговара катастарска парцела бр. 229/34 КО Јаково и
  • локација број 9 у Липовачкој улици, на грађевинској парцели површине 788 m2,  којој одговара катастарска парцела бр. 229/36 КО Јаково.

Обе парцеле су према подацима из катастра непокретности уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 18.04.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази  уз улицу Матије Амброжића, градска општина Чукарица, укупне површине 3.289 m2 којој одговарају катастарске парцеле: 3160/1 КО Железник површине 2.320 m2, 3160/5 КО Железник површине 220 m2 и 3160/6 КО Железник површине 749 m2. Према подацима из катастра непокретности све парцеле су уписане као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Лазара Кујунџића, градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у улици Лазара Кујунџића, градска општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП13, којој одговара катастарска парцела број 10130/1 КО Чукарица, укупне површине 255 m2, према подацима из Катастра непокретности уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.01.2024. год.

Oглас о јавном надметању ради отуђења сувласничког удела грађевинског земљишта на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео грађевинског земљишта  на катастарској парцели 1535/2 КО Пиносава, у улици Камењак, у Градској општини Вождовац, укупне површине 2.642 m2, на којој је, према подацима катастра непокретности уписана јавна својина града Београда са уделом 1/2 (1.321 m2) и приватна својина Пашковић (Крста) Вук, ул. Уроша Мартиновића 17/32, Београд,  са уделом 1/2 (1.321 m2).

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.08.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у селу Пружатовацу, Градскa општинa Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе  у Градској општини Младеновац, у селу Пружатовац,  и то:
– ГП1, којој одговара катастарска парцела 572, површине 2.484 m2  и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 573, површине 2.084 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 889 КО Пружатовац, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 20.06.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта локација која се налази у Ловачкој улици, у насељу Добановци, градска општина Сурчин

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у Ловачкој улици, у насељу Добановци, градска општина Сурчин, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела број 932/3 КО Добановци, укупне површине 1.093m2, Парцела је према Подацима катастра непокретности уписана као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.06.2023. год.