ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Блоку 40

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у блоку 40, између Булевара хероја са Кошара (УМП), железничке пруге и улице Тошин Бунар, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцеле бр. 2184/6, површине 6.235 m2. Парцела је уписана у Лист непокретности број  6988 КО Нови Београд, као јавна својина града. На парцели, као и објекту бр. 1 постоји забележба да првостепена одлука бр. 952-02-7-225-7093/2020 није правоснажна.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.09.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Блоку 53

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у Блоку 53 у близини аеродрома „Никола Тесла“ и Кванташке пијаце, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП5 коју чине катастарске парцеле број: 534/76, 534/1, 534/59, 534/60, 534/57, 534/58, 534/35, 6636/15 и 6636/4, све КО Нови Београд. Парцеле су уписане као јавна својина града, и то: катастарске парцеле бр. 534/76, 534/1, 534/58, 534/35 и 534/57 уписане у Лист непокретности  бр. 6891 КО Нови Београд; катастарска парцела бр. 6636/15 уписана у Лист непокретности  бр. 4137 КО Нови Београд и катастарска парцела бр. 6636/4 уписана у Лист непокретности  бр. 381 КО Нови Београд. Док су катастарске парцеле бр. 534/59 и 534/60 уписане у Лист непокретности  бр. 367 КО Нови Београд, као државна својина Републике Србије, корисника ГО Нови Београд и  у току је поступак уписа права јавне својине у корист Града Београда. Парцеле чине комплекс укупне површине 22.944 m2.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.09.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Улици Диане Будисављевић

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења  је грађевинско земљиште које се налази  у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, на грађевинској парцели 53-12, коју чине катастарске парцеле број: 21578/5, 21577/10, 21578/1, 21578/4, 21577/11 и 21511/20, све уписане у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда и катастарске парцеле број: 21577/16 и 21577/15, обе уписане у Лист непокретности број  156 КО Савски венац, као јавна својина града Београда. Парцеле чине комплекс укупне површине 1.741 m2

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.09.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у улици Aлександра Тирнанића Тиркета, Градска општина Савски венац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у улици Aлександра Тирнанића Тиркета, Градска општина Савски венац, на грађевинској парцели ГП 53-14 коју чини катастарска парцела 21582 КО Савски венац, укупне површине 1.087 m2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

 Oглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.09.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1901/2 КО Батајница, површине 1.046m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.06.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1877/5 КО Батајница, површине 511m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.06.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели бр. 2197/13 КО Лазаревац, уписана у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.06.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Камендин, у улици Томице Поповић, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште које се налази у насељу Камендин, у улици Томице Поповић, Градска општина Земун, на четири појединачне грађевинске парцеле, и то:
ГП1 којој одговара кат. парцела 143/266, површине 122 m2;
ГП2 којој одговара кат. парцела 143/267, површине 116 m2;
ГП3 којој одговара кат. парцела 143/268, површине 118 m2 и
ГП4 којој одговара кат. парцела 143/269, површине 121 m2;
све уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун Поље као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 01.03.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 41а у Новом Београду

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између УМП-а и железничке пруге, у јужном делу блока 41а, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 2229/13 КО Нови Београд, површине 2.548 m2, уписана у Лист непокретности број 2185 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.01.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Батајница, општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1901/2 КО Батајница, површине 1.046m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 30.12.2020. год.