ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1901/2 КО Батајница, површине 1.046m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.06.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1877/5 КО Батајница, површине 511m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.06.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, Градска општина Лазаревац, на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели бр. 2197/13 КО Лазаревац, уписана у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 02.06.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Камендин, у улици Томице Поповић, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште које се налази у насељу Камендин, у улици Томице Поповић, Градска општина Земун, на четири појединачне грађевинске парцеле, и то:
ГП1 којој одговара кат. парцела 143/266, површине 122 m2;
ГП2 којој одговара кат. парцела 143/267, површине 116 m2;
ГП3 којој одговара кат. парцела 143/268, површине 118 m2 и
ГП4 којој одговара кат. парцела 143/269, површине 121 m2;
све уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун Поље као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 01.03.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 41а у Новом Београду

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између УМП-а и железничке пруге, у јужном делу блока 41а, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 2229/13 КО Нови Београд, површине 2.548 m2, уписана у Лист непокретности број 2185 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.01.2021. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Батајница, општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази између улица Саве Радовановића и Ромске, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1901/2 КО Батајница, површине 1.046m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 30.12.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Батајница, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази у улици Браће Војиновић у насељу Батајница, Градска општина Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 1877/5 КО Батајница, површине 511m2, уписана у Лист непокретности број 4452 КО Батајница као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 28.12.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Јаково, општина Сурчин

By Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази у Балканској улици у насељу Јаково, ГО Сурчин, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 229/23 површине 786m2, КО Јаково, уписане у Лист непокретности број 2552 КО Јаково, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.10.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта уз магистралну саобраћајницу Т-6, општина Земун

By Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази уз Магистралну саобраћајницу  Т-6 у правцу моста Михајла Пупина, у непосредној близини Аутопута Београд-Нови сад, код раскснице „Лакат кривина“, ГО Земун, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцела 10201/25 КО Земун, површине 19.377m2, уписана у Лист непокретности број 2754 КО Земун, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.10.2020. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, општина Нови Београд

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП1 којој одговара катастарска парцела 6827/1 КО Нови Београд, укупне површине 31.525 m2, уписана у Лист непокретности број 4137 КО Нови Београд  као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 13.10.2020. год.