ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења су две грађевинске парцеле које се налазе у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац, и то:

– ГП1, којој одговара катастарска парцела 3599/6, површине 466 m2, и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 3599/7, површине 491 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.
Положај локације приказан је на слици:

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.05.2023. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 08.09.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је сувласнички удео на грађевинској парцели 53-11  која се налази  у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, укупне површине 983,00 m2, од чега је 862,875 m2 у јавној својини града Београда, a 120,125 m2 у приватној својини физичких и правних лица,  и то: Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у непосредној близини фабрике „Грмеч“, Градска општина Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази  у непосредној близини фабрике „Грмеч“, у привредној зони северно од аутопута, уз улицу Грмеч нова 1, Градска општина Земун, на грађевинској парцели ГП7, укупне површине 4.204 m2, коју чини катастарска парцела број 1699 КО Земун поље, уписана у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 09.08.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у близини Батајничког пута на територији Градске општине Земун

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација која се налази у близини Батајничког пута на територији  Градске општине Земун, укупне површине 19.465m2 која је обухваћена:

  • грађевинском парцелом ГП1, коју чине катастарске парцеле број: 174/2 и 172/14, обе КО Земун поље, површине 17.869 m2 предвиђене за привредне делатности и
  • грађевинском парцелом ГПС, коју чине катастарске парцеле број: 174/5 и 172/13, обе КО Земун поље, површине 1.596 m2 предвиђене за приступни пут.

Опширније

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на подручју Аде Циганлије уз стари Обреновачки пут, Градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет oтуђења је локација који се налази на подручју Аде Циганлије уз стари Обреновачки пут, Градска општина Чукарица, на грађевинској парцели укупне површине 7.700 m2, коју чине катастарске парцеле број: 12701/9 површине 3.172 m2, 12700/1, површине 2.957 m2 и 12692/5 површине 1.571 m2,   све КО Чукарица и све уписане у Лист непокретности број 14222 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 19.07.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Карпошевој улици на Бановом брду, Градска општина Чукарица

By Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у Карпошевој улици на Бановом брду, Градска општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП17, укупне површине 262 m2, коју чини катастарска парцела број 10415 КО Чукарица, уписана у Лист непокретности број 14550 КО Чукарица, као јавна својина града Београда, са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 23.05.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у наставку улице Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је комплекс који се налази у наставку улице Јурија Гагарина, иза насеља др Ивана Рибара (Блок 72), Градска општина Нови Београд. Комплекс има површину од 27.501 m2 и обухваћен је катастарским парцелама: 5521/4, 5522/5, 5523/6, 5521/8, 5564/8, 5564/5, 5564/12, 5569/17 и 5569/23, све КО Нови Београд. Све парцеле су уписане у Лист непокретности број 6310 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.04.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.04.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну

By Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у непосредној близини фабрике „Грмеч“, у привредној зони северно од аутопута, уз улицу Милана Решетара, Градска општина Земун, на грађевинској парцели ГП1, укупне површине 4.470 m2, коју чине катастарске парцеле број: 960/13, 960/14, 960/107 и 960/109, све КО Земун поље, уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.03.2022. год.