ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у наставку улице Јурија Гагарина, Градска општина Нови Београд

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је комплекс који се налази у наставку улице Јурија Гагарина, иза насеља др Ивана Рибара (Блок 72), Градска општина Нови Београд. Комплекс има површину од 27.501 m2 и обухваћен је катастарским парцелама: 5521/4, 5522/5, 5523/6, 5521/8, 5564/8, 5564/5, 5564/12, 5569/17 и 5569/23, све КО Нови Београд. Све парцеле су уписане у Лист непокретности број 6310 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.04.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац

By Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у улици Михаила Миловановића, Градска општина Младеновац, на грађевинској парцели којој одговара катастарска парцела 1547/1 КО Младеновац (Варош), укупне површине 2.313m2, уписана у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.04.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Привредној зони „Ауто-пут“ у Земуну

By Истакнуто, Оглас

Предмет је локација која се налази  у непосредној близини фабрике „Грмеч“, у привредној зони северно од аутопута, уз улицу Милана Решетара, Градска општина Земун, на грађевинској парцели ГП1, укупне површине 4.470 m2, коју чине катастарске парцеле број: 960/13, 960/14, 960/107 и 960/109, све КО Земун поље, уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда са обимом удела 1/1.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.03.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења су две грађевинске парцеле које се налазе у улици Стевана Синђелића у Градској општини Младеновац, и то:
– ГП1, којој одговара катастарска парцела 3599/6 КО Младеновац (Варош) површине 466 m2 и
– ГП2, којој одговара катастарска парцела 3599/7 КО Младеновац (Варош) површине 491 m2,
обе уписане у Лист непокретности број 6883 КО Младеновац (Варош), као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.03.2022. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у привредној зони уз Липовачки пут

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у привредној зони уз Улицу Липовачку пут у насељу Требеж, Градска општина Барајево,  на грађевинској парцели коју чине две катастарске парцеле, и то: 43/4, површине 13.795 m2 и 43/12, површине 5.038 m2, обе уписане у Лист непокретности број 6674 КО Барајево, као јавна својина града Београда. Укупна површина комплекса износи 18.833 m2.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.11.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Радничкој улици

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је локација која се налази уз улицу Радничка,  у непосредној близини спортско-рекреативног центра „Ада Циганлија“, хиподрома и  културно-историјске и туристичке целине Топчидер, на градској општини Чукарица, на грађевинској парцели коју чине катастарске парцеле број: 10003/3, 10005/5, 10079/17, 10079/3, 10079/6, 10079/15 и 10079/11, све КО Чукарица, укупне површине комплекса 55.169 m2. Све парцеле су  уписане као јавна својина града, и то: катастарска парцела бр. 10003/3, уписана у Лист непокретности  бр. 243 КО Чукарица; катастарска парцела бр. 10005/5, уписана у Лист непокретности  бр. 836 КО Чукарица; катастарска парцела бр. 10079/17, уписана у Лист непокретности  бр. 12729 КО Чукарица;  катастарске парцеле број: 10079/3, 10079/6 и 10079/15, све уписане у Лист непокретности  бр. 1813 КО Чукарица и катастарска парцела бр. 10079/11, уписана у Лист непокретности  бр. 13175 КО Чукарица.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.11.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Блоку 40

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у блоку 40, између Булевара хероја са Кошара (УМП), железничке пруге и улице Тошин Бунар, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели коју чини катастарска парцеле бр. 2184/6, површине 6.235 m2. Парцела је уписана у Лист непокретности број  6988 КО Нови Београд, као јавна својина града. На парцели, као и објекту бр. 1 постоји забележба да првостепена одлука бр. 952-02-7-225-7093/2020 није правоснажна.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.09.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Блоку 53

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у Блоку 53 у близини аеродрома „Никола Тесла“ и Кванташке пијаце, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП5 коју чине катастарске парцеле број: 534/76, 534/1, 534/59, 534/60, 534/57, 534/58, 534/35, 6636/15 и 6636/4, све КО Нови Београд. Парцеле су уписане као јавна својина града, и то: катастарске парцеле бр. 534/76, 534/1, 534/58, 534/35 и 534/57 уписане у Лист непокретности  бр. 6891 КО Нови Београд; катастарска парцела бр. 6636/15 уписана у Лист непокретности  бр. 4137 КО Нови Београд и катастарска парцела бр. 6636/4 уписана у Лист непокретности  бр. 381 КО Нови Београд. Док су катастарске парцеле бр. 534/59 и 534/60 уписане у Лист непокретности  бр. 367 КО Нови Београд, као државна својина Републике Србије, корисника ГО Нови Београд и  у току је поступак уписа права јавне својине у корист Града Београда. Парцеле чине комплекс укупне површине 22.944 m2.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 22.09.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у Улици Диане Будисављевић

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења  је грађевинско земљиште које се налази  у улици Диане Будисављевић, Градска општина Савски венац, на грађевинској парцели 53-12, коју чине катастарске парцеле број: 21578/5, 21577/10, 21578/1, 21578/4, 21577/11 и 21511/20, све уписане у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда и катастарске парцеле број: 21577/16 и 21577/15, обе уписане у Лист непокретности број  156 КО Савски венац, као јавна својина града Београда. Парцеле чине комплекс укупне површине 1.741 m2

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.09.2021. год.

Огласи о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта је грађевинско земљиште у улици Aлександра Тирнанића Тиркета, Градска општина Савски венац

By Истакнуто, Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште које се налази  у улици Aлександра Тирнанића Тиркета, Градска општина Савски венац, на грађевинској парцели ГП 53-14 коју чини катастарска парцела 21582 КО Савски венац, укупне површине 1.087 m2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

 Oглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 21.09.2021. год.