ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Батајница, општина Земун

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на грађевинској парцели ГП2 коју чине катастарске парцеле 1875/2 и 1875/4, обе КО Батајница, укупне површине 518m2, уписане у Лист непокретности број 2633 КО Батајница, као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази у Улици Саве Радовановића у Градској општини Земун.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.05.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у насељу Кнежевац-Кијево, општина Раковица

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у стамбеном насељу Кнежевац-Кијево, у трговачком центру уз Ибарску магистралу у Градској општини Раковица, на грађевинској парцели ГП2  укупне површине 1.432m2, која одговара катастарским парцелама: 13225/10, површине 35m2, уписане у Лист непокретности број 3288 КО Кнежевац, 13226/10, површине 1.252m2, уписане у Лист непокретности број 3319 КО Кнежевац, 224/6, површине 52m2  и 222/5, површине 93m2, уписане у Лист непокретности број 3077 КО Кнежевац, све као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 09.05.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац

By | Оглас

Предмет отуђења je земљиште које се налази између улица Бранка Радичевића и Душана Петровића Шанета, у Градској општини Лазаревац, на на грађевинској парцели ГП2 укупне површине 2.146m2, која одговара катастарској парцели 2197/13 КО Лазаревац, уписана у Лист непокретности број 2186 КО Лазаревац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.04.2018. год.

 

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта на локацији Аутокоманда, општина Вождовац

By | Оглас

Предмет отуђења je земљиште на локацији Аутокоманда, уз улице Нова 6, Нова 9, грађевинска парцела којој одговара катастарска парцела 3/9 КО Вождовац, површине 6.421m2, уписаној у листу непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.03.2018. год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Омладинској улици, општина Савски Венац

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште Улици омладинска, општина Савски венац, на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310m2, уписане у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.03.2018.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 63, Градска општина Нови Београд

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 63, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели укупне површине 3.118 m2 , којој одговарају катастарске парцеле: 3347/34 КО Нови Београд,  површине 2.331 m2, уписана у Лист непокретности број 6645 КО Нови Београд као јавна својина града Београда и 3347/69 КО Нови Београд, површине 787 m2, уписана у Лист непокретности број  6310  КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 06.03.2018.год.
  Исправка огласа је објављенa у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.03.2018.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Блоку 53, Градска општина Нови Београд

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији у Блоку 53, Градска општина Нови Београд, на грађевинској парцели ГП3 којој одговара катастарска парцела 6818 КО Нови Београд, површине 21.058 м2 уписана у Листу непокретности број 4137 КО Нови Београд, као јавна својина града Београда.

  Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 28.02.2018.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у градској општини Чукарица

By | Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинскoj парцели, коју чини катастарска парцела 2925/2 КО Сремчица, површине 472 m2 уписана у Лист непокретности број 4956 КО Сремчица, као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази на углу улица Дворжакове и Жила Верна у Градској општини Чукарица.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.02.2018.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица

By | Оглас

Предмет отуђења је земљиште у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица, на три појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП5 којој одговарају кат. парцеле 1940/4 и 1940/8, ГП6 којој одговарају кат. парцеле 1940/6 и 1940/7 и ГП7 којој одговарају кат. парцеле 1941/1 и 1941/5, све КО Чукарица, уписане у лист непокретности број 243 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 29.01.2018.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Улици Браће Војиновића у Градској општини Земун

By | Оглас

Предмет отуђења je грађевинско земљиште на две грађевинске парцеле и то: ГП1 коју чини катастарска парцела 1875/6 КО Батајница, површине 515 m2 и ГП2 коју чине катастарске парцеле 1875/2 и 1875/4, обе КО Батајница, укупне површине 518 m2, све уписане у Лист непокретности број 2633 КО Батајница, као јавна својина града Београда.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдила градска Управа јавних прихода и износи 3.755,22 динара по метру квадратном земљишта, тако да је укупан почетни износ земљишта за обе грађевинске парцеле 3.879.142,26 динара. Депозит је потребно уплатити на рачун Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. бр. 200-2867071601033-49, најкасније до 08.02.2018. године.

 Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 10.01.2018.год.