ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште у комплексу пословно-трговачког центра „Аутокоманда“, између Булевара Стефана Првовенчаног, Табановачке и Трише Кацлеровића, у Градској општини Вождовац, на катастарској парцели 3/12 КО Вождовац, површине 2.564 м2, која је уписана у Лист непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је обљављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.11.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште у Улици омладинској, Градска општина Савски венац, на катастарској парцели бр. 21420/1 КО Савски венац, површине 1.310 м2, уписана у Лист непокретности број 3747 КО Савски венац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.11.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 1473 КО Земун поље, површине 8.021 м2, уписане у Лист непокретности број 1295 КО Земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.10.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште уз улицу Дула Караклајића, општина Лазаревац, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара кат. парцела 1783 КО Лазаревац, површине 621 м2 и ГП2 којој одговара кат. парцела 1786 КО Лазаревац, површине 1.455 м2, уписане у лист непокретности број 2186 КО Лазаревац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 03.10.2016.год.

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште у привредној зони Горњи Земун -Зона 1, у близини комплекса „Галеника“, градска општина Земун, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1486 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1485, обе КО Земун поље, уписане у лист непокретности број 2800 КО Земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.09.2016.год.

Оглас о прикупљању затворених писаних понуда за поновну продају расходованих путничких возила

By Оглас

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписује
ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПОНОВНУ ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

Преузмите оглас
Преузмите – Исправка огласа 14.09.2016.
Преузмите – документација

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште уз Баштованску улицу, у општини Вождовац, на грађевинској парцели ГП2, површине 2.296 м2, која одговара катастарској парцели 11893/1 КО Вождовац, уписаној у Лист непокретности број 6973 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.08.2016.год.

Јавни оглас о прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда

By Оглас

Предмет отуђења је грађевинско земљиште на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели бр. 5728 КО Батајница, површине 74.428 м2, уписана у Лист непокретности број 8397 КО Батајница као јавна својина града Београда. Предметна локација се налази између ауто-пута Београд-Нови Сад и улице мајора Зорана Радосављевића (стари Батајнички пут), непосредно испред Батајничке петље са новом обилазницом око Београда – пут Е75, у општини Земун.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 17.08.2016.год.

Оглас о прикупљању понуда ради отуђења грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Нова и Лоле Рибара, у насељу Овча, општина Палилула, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 1185/1 КО Овча, уписана у листу непокретности број 2571, површине 27.181. м2, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 15.08.2016.год.