ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ПОРТФОЛИО ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите портфолио

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште у Улици Бело врело (бивша Мате Јерковића) бр. 60-62, општина Чукарица, на грађевинској парцели ГП 1-12, површине 697 м2, која одговара катастарској парцели 1502/35 КО Чукарица, уписане у Лист непокретности број 1813 КО Чукарица, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.

Јавни оглас о прикупљању понуда за отуђење грађевинског земљишта

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште на локацији Аутокоманда, уз улице Нова 6, Нова 9, на грађевинској парцели 3/9, којој одговара катастарска парцела 3/9 КО Вождовац, површине 6.421м2, уписаној у листу непокретности број 4179 КО Вождовац, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 11.07.2016.год.

Оглас о прикупљању затворених писаних понуда за продају расходованих путничких возила

By Оглас

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. расписује
ОГЛАС О ПРИКУПЉАЊУ ЗАТВОРЕНИХ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ РАСХОДОВАНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

Преузмите оглас
Преузмите – Документација

Оглас – Прикупљање понуда

By Оглас

Предмет отуђења је земљиште на углу улица Нова и Лоле Рибара, у насељу Овча, општина Палилула, на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели 1185/1 КО Овча, уписана у Лист непокретности број 2571, површине 27.181 м2, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 25.04.2016.год

Оглас – Јавно надметање

By Оглас

Предмет оуђења је земљиште у привредној зони Горњи Земун – Зона 1, у близини комплекса “Галеника”, градска општина Земун, на две појединачне грађевинске парцеле, и то: ГП1 којој одговара катастарска парцела 1486 и ГП2 којој одговара катастарска парцела 1485, обе КО Земун поље, уписане у лист непокретности број 2800 КО земун поље, као јавна својина града Београда.

Оглас је објављен у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 12.02.2016.год

Обавештење о обустављању Огласа о давању у закуп пословног простора

By Оглас

Ставља се ван снаге Оглас о давању у закуп пословног простора Дирекције објављен дана 04.01.2016.годие, у дневном листу „Политика новине и магазини“ д.о.о.

Обавештење је објављено у дневном листу „ПОЛИТИКА“ 14.01.2016.год.