ГИС ДИРЕКЦИЈЕ

Отворите ГИС
Погледајте опис слојева, или детаљно корисничко упутство

ГИС АПЛИКАЦИЈА

За унос програма уређивања грађевинског земљишта

Пријава на систем

ЛОКАЦИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ

За изградњу стамбених, привредних и комерцијалних и других садржаја

Погледајте локације

Оглас о јавном надметању

By Оглас

Оглас о јавном надметању за давање у закуп грађевинског земљишта на грађевинским парцелама ГП 1-9, ГП 1- 10 и ГП 1-11, ради изградње стамбених објеката, у Улици Мате Јерковића, општина Чукарица.

Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 23.05.2013.год.

Оглас о јавном надметању

By Оглас

Оглас о јавном надметању за давање у закуп грађевинског земљишта на грађевинској парцели која одговара катастарској парцели број 1473 КО Земун Поље у оквиру Привредне зоне „Горњи Земун“ – општина Земун.
Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 15.05.2013.год.

Преузмите оглас

Оглас о прикупљању понуда

By Оглас

Оглас о прикупљању понуда за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње објеката за комерцијалне садржаје и компатибилне намене на катастарској парцели број 839/1 КО Лазаревац у Ул. Димитрија Туцовића у Лазаревцу.
Оглас је објављен у листу „Вечерње новости“ 13.04.2013.год.

Преузмите оглас