Skip to main content

Откривање неексплодираних убојитих средстава код Старог савског моста

By 13. децембар 2018.Вести

На око метар удаљености од стуба Старог савског моста, на новобеоградској страни, током геомеханичких истраживања у оквиру израде идејног пројекта новог моста пронађена је бомба, о чему су по прописаној процедури обавештени надлежни државни органи, који су спровели испитивање, идентификацију и уклањања пронађеног предмета.

На тачки где је пронађен сумњив предмет предузете су мере на обележавању, обавештени су надлежни државни органи и локација је обезбеђена до доласка стручних служби МУП-а РС. Пошто су извршене све неопходне припреме, припадници Сектора за ванредне ситуације уклонили су бомбу, а радови на тој истражној бушотини ће се наставити. На овај начин је постигнута неопходна координација током извођења геомеханичких истраживања у подручју где је планским документом предвиђена обавезна израда процене ризика на загађеност неексплодираним убојитим средствима.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда уговорила је услуге пиротехничког надзора и магнетометријског снимања, којима се на око двадесет места претражује терен како би се створили безбедни услови за израду истражних бушотина на позицијама где се пројектом планирају радови испод површине земље. На површини и испод тла врши се стручно снимање чији је циљ проналажење, заштита и уклањање неексподираних убојних средстава. У поступку израде истражне бушотине, у зависности од њене позиције, на прописану дубину се спушта сонда која мери сигнале и на основу анализе добијених резултата бушење се, као у овом случају, на тој позицији прекида, а наставља се на другим позицијама.

Током Првог, а посебно Другог светског рата предмет интензивног и систематског загађивања различитим врстама убојитих средстава био је простор железничке станице и савског приобаља, од Калемегдана до Дринске улице, пре свега авионским бомбама велике масе и артиљеријским гранатама различитих калибара, док је на потезу од Савског пристаништа до Старог железничког моста потопљено више бродова са различитим врстама наоружања и убојитих средстава.

Геомеханичка истраживања и магнетометријско снимање обављају се у оквиру израде идејног пројекта Старог савског моста са навозним конструкцијама. Добијена документација представљаће основ за расписивање тендера за извођење радова, за који се очекује да буде спроведен по правилима међународне инжењерске федерације, што подразумева истовремену израду пројекта за грађевинску дозволу и извођење радова.

Идејни пројекат Старог савског моста ради се према одабраном конкурсном решењу, које предвиђа асиметрију у изгледу, где су лукови моста различите висине што мосту даје лични печат и различитост. Укупна дужина моста је 420 метара, са средњим распоном дужине 166 метара и симетричним бочним распонима дужине 73 и 54 метра. Усвајањем оваквих распона, смањен је укупан број стубова на 6 (садашњи мост их има 8) и обезбеђено је да се скоро сви новопројектовани стубови и темељи мимоилазе са постојећим.