Планови

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX)

Границом Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I – XIX обухваћено је грађевинско подручје целих општина Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица и делови општина Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка у површини од око 51 776 ха и подељено на деветнаест карактеристичних целина.

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX) („Сл. лист града Београда“ бр. 20/16)

Графика плана

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX („Сл. лист града Београда“ бр. 97/16)

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX („Сл. лист града Београда“ бр. 69/17)

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX

Изменe и допунe Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I–XIX) – (I фаза – 1.етапа) („Сл. лист града Београда“ бр. 72/21)

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX) („Сл. лист града Београда“ бр. 45/23)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНА XX)

ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Целина XX, Општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац – (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек) – („Сл. лист града Београда“ бр. 66/17)

Графика плана

Графика плана