Планови

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX)

Границом Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I – XIX обухваћено је грађевинско подручје целих општина Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица и делови општина Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка у површини од око 51 776 ха и подељено на деветнаест карактеристичних целина.

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX) -(I ФАЗА –3.ЕТАПА) („Сл. лист града Београда“ бр. 91/23)

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX), I ФАЗА, II ЕТАПА („Сл. листградаБеограда“ бр. 66/23)

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX) („Сл. лист града Београда“ бр. 45/23)

ИЗМЕНE И ДОПУНE ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНE I-XIX) –(I ФАЗА –2. ЕТАПА) („Сл. листградаБеограда“ бр. 27/22)

Графика плана

Изменe и допунe Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I–XIX) – (I фаза – 1.етапа) („Сл. лист града Београда“ бр. 72/21)

Графика плана

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX („Сл. лист града Београда“ бр. 69/17)

Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX („Сл. лист града Београда“ бр. 97/16)

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНЕ I–XIX) („Сл. лист града Београда“ бр. 20/16)

Графика плана

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – ГРАД БЕОГРАД (ЦЕЛИНА XX)

ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ –ГРАД БЕОГРАД, ЦЕЛИНА XX, ОПШТИНЕ ГРОЦКА, ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ВОЖДОВАЦ (НАСЕЉА КАЛУЂЕРИЦА, ЛЕШТАНЕ, БОЛЕЧ, ВИНЧА И РИТОПЕК) („Сл. листградаБеограда“ бр. 130/20)

ПГР грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Целина XX, Општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац – (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек) – („Сл. лист града Београда“ бр. 66/17)

Графика плана