Планови

СТУДИЈЕ, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗЕ

ПП анализа насеља Церак Виногради

Макишко поље

Потез улице Јурија Гагарина

Блок 18а

Локације за комерцијалне садржаје

Локација Завода за трансфузију крви

Локација уз СМТ

Пословни комплекс „Депо“

Високи објекти

Анализа просторних целина

Топлана

Инвестиције у Београду

Привредни потенцијали

Паркинг простор

Студија „Доступан град“

Нереализоване локације за основне школе

Инвестиције у инфраструктуру Београда

Постројења за прераду отпадних вода

Најатрактивнији развојни пројекти

Презентација – Велики пројекти

Локације за културу

Локације за спорт

Нереализоване локације за предшколске дечије установе

Идејна решења реконструкције Старог савског моста