Skip to main content

Понавља се јавно надметање за продају земљишта у Омладинској улици

By 14. март 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Омладинској улици, на локацији Лисичји поток. Пријаве се подносе до 12. априла, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији. На претходно одржаним надметањима није пристигла ниједна пријава, тако да се почетни износ цене за отуђење овом приликом умањује за 40%.

За продају је оглашена локација на катастарској парцели 21420/1 КО Савски венац, површине 1310 метара квадратних. Земљиште се налази на локацији Лисичји поток, где се могу градити објекти високог стандарда становања са делатностима. Оријентациона бруто површина објеката које је могуће градити на локацији је 917 квадратних метара, спратности П+1+Пк.

Почетни износ цене за отуђење утврђен је на основу процене тржишне вредности и износи 53.646,03 динара по метру квадратном земљишта. Како приликом претходних надметања није било пријава, почетни износ је умањен за 40% и сада износи 42.165.779,58 динара за целу локацију. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у Омладинској улици, општина Савски Венац