Skip to main content

Понавља се јавно надметање за продају земљишта у Улици Милоја Закића

By 29. јануар 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда поново је расписала оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда у Улици Милоја Закића на Чукарици. С обзиром да на првом надметању није пристигла ниједна пријава, земљиште се овог пута нуди по цени умањеној за 20%.

За продају су понуђене три појединачне грађевинске парцеле укупне површине 1559м2, које су планиране за изградњу објеката индивидуалног становања. Пријаве за учешће се подносе до 27. фебруара 2018. године, док ће се јавно надметање одржати следећег дана у Дирекцији.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је за сваку грађевинску парцелу појединачно, а на основу процене тржишне вредности Секретаријата за финансије. После умањења од 20% цена отуђења износи: за ГП5 15.846.550,56 динара, за ГП6 17.740.163,52 динара и за ГП7 18.205.261,44 динара. Земљиште ће бити продато инвеститору који понуди највећу цену за локацију, а цена мора бити иста или већа од почетне и касније се не може умањивати.

Детаљније информације могу се добити у Сектору за локације, маркетинг и информатику на телефон +381 (0)11 2041 302, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Оглас можете погледати на линку:

Оглас о јавном надметању ради отуђења грађевинског земљишта у улици Милоја Закића у Градској општини Чукарица