Skip to main content

Портфолио Дирекције

By 15. новембар 2016.фебруар 8th, 2017Вести

Дирекција је на својој интернет страни (portfolio.beoland.com) представила резултате рада и извештај за 2016, с обзиром да је за последњих 21 годину реализовала преко 600 инфраструктурних објеката на подручју Београда и инвестирала више од милијарду евра у изградњу и реконструкцију саобраћајница, водовода и канализације.

Стабилно снабдевање грађана пијаћом водом не би било могуће да Дирекција није током две деценије улагала у изградњу и реконструкцију постројења за прераду вода, рени бунаре и водоводне системе којима располаже град Београд. Такође, заштита и унапређење грађевинског земљишта обезбеђена је изградњом неколико стотина километара канализационе мреже широм Београда.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда је покретачка снага инфраструктурног развоја града, која више од пола века управља грађевинским земљиштем Београда. И у данашњој тржишној економији Дирекција строгом пословном политиком и чврстом финансијском дисциплином успешно реализује своје годишње програме, због чега су улагања у изградњу инфраструктуре Београда достигла износ од 100 милиона евра годишње.

Улагања у изградњу инфраструктуре су повећана у последње две година и тиме су створени услови да инвеститори све више виде Београд као исплативу инвестицију за своја улагања. Тако је, на пример, у 2013. години Дирекција у припремање и опремање грађевинског земљишта уложила 7,6 милијарди динара, а ове године програм предвиђа улагање од 12,5 милијарди динара.

Замах изградњи инфраструктуре дале су мере које је предузела Република Србија у погледу измене законских и подзаконских решења из области грађевинарства. Увођење обједињене процедуре подстакло је и Дирекцију и инвеститоре да у јасно одређеним роковима реализују своје инвестиције. Захваљујући новим законским одредбама и одличној сарадњи са свим градским општинама, секретаријатима и руководством Града Београда, Дирекција је у 2016. години уговорила 61 посао на изградњи недостајуће инфраструктуре. Контролу над реализацијом ових послова врши Надзорни одбор, који је пружио важан допринос реализацији постављених задатака.

Осим што су ови послови значајни за грађане, бројне грађевинске фирме добиле су прилику да се у тржишној утакмици изборе за послове чији је инвеститор Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Највећи број тендера је спроведен у отвореном поступку, што је цене радова које су нудиле грађевинске и пројектантске фирме смањило и до 30 одсто. На овај начин Дирекција је ове године уштедела преко милијарду динара у буџету града, а новац ће бити уложен у наредне пројекте које су све градске општине предложиле за реализацију.

Средства која се обезбеде наплатом доприноса за уређивање грађевинског земљишта представљају извор финансирања изградње инфраструктуре за највећи број пројеката обухваћених годишњим програмом који сваке године усваја оснивач Дирекције, а то је Скупштина града Београда.

 Извештај о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2016. годину