Продате две грађевинске парцеле на Чукарици, град Београд приходовао преко 50 милиона динара!

By 30. јуна 2017. Вести

У буџет града Београда биће уплаћено још 50.620.925,40 динара од отуђења две парцеле у Улици Милоја Закића на Чукарици, које су продате инвеститорима на данашњем надметању у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. Када покрену поступак издавања грађевинске дозволе, инвеститори ће имати обавезу да уплате још око десет милиона динара на име доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Продате су грађевинске парцеле површине 772 и 447 квадратних метара, на којима је могућа изградња објеката за индивидуално становање површине 617 и 357 квадратних метара. Цена земљишта износила је 41.526,60 динара по квадратном метру и добијена је на основу процене тржишне вредности, коју је израдила Управа јавних прихода града Београда.

У Улици Милоја Закића Град Београд је продао још две парцеле током претходне две године, што говори о привлачности локације за инвеститоре, а од тих ранијих продаја у буџет града уплаћено је близу 40 милиона динара. Дирекција за грађевинско земљиште ће ускоро огласити продају и преостале три парцеле и то ће бити прилика да се пријаве инвеститори који до сада нису били у могућности да узму учешће у надметању.

Приступ грађевинским парцелама предвиђен је са постојеће саобраћајнице у којој постоји неопходна градска инфраструктура, а обавеза инвеститора биће припремање и опремање земљишта унутар грађевинске парцеле, закључење уговора са надлежним јавним предузећима ради прикључења на заједничку јавну мрежу, као и плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта.