Skip to main content

Продато земљиштe у Улици Милоја Закића

By 28. фебруар 2018.Вести

У поновљеном поступку јавног надметања ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Београда данас је продато грађевинско земљиште у Улици Милоја Закића на Чукарици. Земљиште је продато по укупној цени од 51.791.975,52 динара, а излицитирани износ ће бити уплаћен у буџет града Београда. Осим износа за купљено земљиште инвеститори ће у поступку прибављања грађевинске дозволе имати и обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Земљиште је било оглашено за продају по цени умањеној за 20%, с обзиром да на претходном надметању, које је било заказано за 28.11.2017. године, није пристигла ниједна пријава. За продају су биле понуђене три појединачне грађевинске парцеле укупне површине 1559м2, које су планиране за изградњу објеката индивидуалног становања.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта био је утврђен за сваку грађевинску парцелу појединачно, а на основу процене тржишне вредности Секретаријата за јавне приходе. После умањења од 20% цена отуђења за сваку грађевинску парцелу износила је: за ГП5 15.846.550,56 динара, за ГП6 17.740.163,52 динара и за ГП7 18.205.261,44 динара.