Skip to main content

Продато земљиште на Кеју ослобођења

By 11. јул 2017.Вести

Земљиште површине 600 квадратних метара на кеју у Земуну продато је за 36 милиона динара на данашњем надметању које је одржано у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда. У лицитацији је учествовало више понуђача, а највећу понуду дала је Спортска академија Кочовић, која ће у поступку прибављања грађевинске дозволе имати и обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Надметању су, осим понуђача, присуствовали и представници грађанских иницијатива које су заинтересоване за даљи развој Београда.

Локација се налази на обали Дунава у Земуну, између постојећих тениских терена и на њој је могуће градити спортски комплекс максималне висине објекта 12 метара и површине до 300 квадрата. Половина парцеле мора бити озелењена, а комплекс може садржати отворене спортске терене и затворене спортске објекте. Поред обавезног спортског садржаја, на локацији је могуће градити и комерцијалне делатности које морају бити усклађене са спортском наменом комплекса.

Приступ локацији је предвиђен са постојећих саобраћајница Стевана Марковића и Кеј ослобођења, преко навозне рампе за приступ чамаца. Водоводна и канализациона инфраструктура су обезбеђени кроз Кеј ослобођења, а инвеститор ће са надлежним јавним комуналним предузећима утврдити услове за прикључење на градску мрежу.

Почетни износ цене за отуђење грађевинског земљишта утврђен је на основу процене тржишне вредности, коју је израдила Управа јавних прихода града Београда и износио је 21.816,96 динара по метру квадратном земљишта, тако да је укупан почетни износ за  комплекс од 600 квадрата износио 13.090.176,00 динара. После спроведеног јавног надметања, највећу цену у износу од 36 милиона понудила је Спортска академија Кочовић.