Skip to main content

Продато земљиште у Блоку 53

By 20. јул 2017.Вести

На јавном надметању које је одржано у Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда продато је земљиште у Блоку 53, у општини Нови Београд, за преко 333 милиона динара. На овој локацији, површине 32.822 квадратних метара, предвиђена је изградња објеката у функцији привредно-производне или комерцијално-пословне намене.

Предмет лицитације су биле две појединачне грађевинске парцела, ГП3 површине 21.058 квадратних метара и ГП4 површине 32.822 квадратних метара.

До предвиђеног рока, за лицитацију је приспела само пријава предузећа „STIHL” д.о.о., за ГП4, које ће у поступку прибављања грађевинске дозволе имати и обавезу плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта.

Градски менаџер Горан Весић том приликом је изјавио да доласком компаније „STIHL” на локацију у Блоку 53, у непосредној близини Велетржнице и Царинског терминала, у оквиру комплекса ЈКП „Паркинг сервис”, активира се развојна могућност Привредне зоне Ауто-пут.

Почетна цена за отуђење грађевинског земљишта утврђенa је на основу процене тржишне вредности, коју је израдила Управа јавних прихода града Београда у износу од 10.155,90 динара по метру квадратном земљишта, што за комплекс од 32.822 квадрата износи 333.336.949,80 динара. Као једини подносилац пријаве, „STIHL” д.о.о., прихватајући све услове из конкурса, изјаснио се да остаје при почетној цени земљишта које се отуђује.

„Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда је од почетка године излицитирала земљиште у вредности од 1.220.000.000 динара, од чега је у буџет града уплаћено 892 милиона, док ће остатак новца бити плаћан на рате. Продаја локације у близини Велетржнице говори да је Београд све привлачнији инвеститорима, као и да се у нашем граду све више гради“, истакао је Весић.