Потез улице Јурија Гагарина

Паркинг простор

Студија „Доступан град“

Нереализоване локације за основне школе

Локације за културу

Локације за спорт

Нереализоване локације за предшколске дечије установе