Skip to main content

Радови на Бранковом мосту

By 31. мај 2018.Вести

31.05.2018.

Санација пешачке стазе на узводној конструкцији Бранковог моста завршена је наношењем антискид система, који истовремено обезбеђује одговарајућу хидроизолацију, храпавост и трајност газеће површине. Израда техничке документације за овај посао почела је у марту прошле године, а половином августа 2017. године, по добијању неопходних сагласности, измењен је режим саобраћаја и почела је демонтажа челичне конструкције пешачке стазе. Почетком децембра 2017. године оспособљена је средња саобраћајна трака, а у фебруару ове године пуштена је за саобраћај и „жута“ трака.

Санација је првенствено подразумевала замену челичних конзола пешачке стазе. Уграђене су нове челичне конзоле, а пешачка ограда је демонтирана и санирана, с тим што је подигнута на висину од 1,2 метра због бициклиста који значајно користе Бранков мост. Такође, сервисирана су ревизиона колица, која се померају дуж пешачке стазе и служе за одржавање спољних делова моста. Уграђено је 350 тона нових елемената, а сав челик и пратећи материјали одговарају прописаним стандардима. Нова стаза за пешаке и бициклисте има хидроизолацију и одговарајућу подлогу против клизања, што повећава ниво безбедности.

Током 2014. године урађена је анализа стања пешачке стазе и тада је констатовано да су оштећења челичне конструкције и бетонских плоча доста тешка и да се ова оштећења не могу поправити кроз уобичајено одржавање, већ је неопходна израда пројекта за санацију пешачке стазе. Пројектом је било предвиђено да се између стубова моста замене челичне конзоле које носе пешачку стазу са оградом, као и ивичњак између пешачке стазе и коловоза.

Бранков мост је обновљен 1956. године на стубовима ранијег Моста краља Александра, који је срушен у Другом светском рату. Због развоја града на левој обали Саве, од 1974. до 1978. године изграђена је нова конструкција на низводној страни моста, која је имала исту силуету и статички систем. На тај начин Београд је добио модеран мост са по три саобраћајне траке у сваком смеру.

24.01.2018.

У погону извођача извршена је санација 325 метара пешачке ограде.
Извршена је антикорозивна заштита на 65% површина, у току су припреме за завршни премаз на ивичњаку и одбојној огради.
Завршена је монтажа одбојне ограде у дужини од 432 метра.
Извршено је заваривање спојева челичних конзола у дужини од 3800 метара.
Монтирано је свих 400 метара ивичњака.
Уграђено је свих 350 тона новог челика.
Монтиране су све нове конзоле.
Монтиране су пешачке стазе, ивични носач и граничници на целој дужини.

11.01.2018.

Извршено је заваривање спојева челичних конзола у дужини од 3100 метара.
Монтирано је 400 метара ивичњака.
Монтирано је око 210 метара одбојне ограде.
Од укупне количине новог челика (око 350 тона) уграђено је 335 тона.
Монтиране су све нове конзоле.
Монтиране су пешачке стазе, ивични носач и граничници на целој дужини стазе.

21.12.2017.

Од укупне количине новог челика (око 350 тона) уграђено је 92%.
Монтиране су све нове конзоле.
Монтиране су пешачке стазе, ивични носач и граничници на дужини од 425 метара (100%).
Монтирано је 120 метара ивичњака.
Монтирано је око 20 метара одбојне ограде.
Извршена је санација око 75% ограде пешачких стаза.
Извршена је антикорозиона заштита на око 6.000 м2, што је око 65% укупне површине.

24.11.2017.

Демонтажа: Извршена је целокупна демонтажа старе конструкције пешачких стаза.
Израда нове челичне конструкције: Радионичка израда нове челичне конструкције пешачких стаза извршена је у потпуности. Конструкција је из погона извођача транспортована на градилиште. Укупна тежина нове челичне конструкције износи око 350 тона.
Монтажа нових пешачких стаза: Монтиране су пешачке стазе на дужини од 343 метра.
Монтажа ивичног носача: Монтиран је ивични носач на дужини од 145 метара.
Монтажа граничника пешачке стазе: Монтирано је око 75%.
Санација одбојне ограде: Санација је извршена у потпуности и одбојна ограда је из погона извођача транспортована на градилиште.
Санација ограде пешачких стаза: Извршена је санација око 65% ограде пешачких стаза.

27.10.2017.

Завршена демонтажа: пешачка ограда, заштитна ограда, ивични носач, бетонске плоче пешачке стазе, ивичњаци, инсталације и декоративно осветљење.
У току је репарација и израда нове АКЗ заштите демонтиране пешачке и одбојне ограде.
У току је израда новопројектованих дилатација.
Монтирано је 198 конзолних носача.
У току је монтажа конструкције пешачке стазе – завршено 130 метара од укупно 435 метара.

06.10.2017.

Извршено постављање и заваривање граничника конструкције у дужини од 215 метара.
Демонтирано је 333 метра ивичњака и 408 метара ивичног носача.
У току је припрема још две монтажно-демонтажне платформе за рад између конзола.
У току је израда конзолних носача нове пешачке стазе.
У току је пескирање и антикорозивна заштита коловозног лима у зони стуба С2.

15.09.2017.

Почело је заваривање граничника конструкције на новобеоградској страни.
Одбојна ограда је демонтирана у целости.
Демонтирана су ревизиона колица испод конструкције.
Ограда пешачке стазе је демонтирана у дужини од 400 метара.
Скинуте су скоро све бетонске плоче, осим на делу изнад Карађорђеве улице.
Демонтирано је 180 метара ивичњака и 140 метара ивичног носача.
Монтиране су висеће скеле, као и заштитне скеле на левој и десној обали.
У току је монтажа помоћних скела за рад између конзола.
Пешачка и заштитна ограда су однете у погон извођача, где је у току њихово пескарење и реконструкција.

24.08.2017.

Уклоњено 480 метара металне одбојне ограде, која раздваја коловоз и пешачку стазу.
У току је уклањање пешачке ограде, која се одвози у погон извођача на репарацију.
У току је постављање висећих скела, које служе за рад испод моста.
У току је скидање бетонских плоча са пешачке стазе.

Затварање саобраћајних трака на Бранковом мосту

Затварање саобраћајних трака због радова на Бранковом мосту почеће у среду, 16. августа у 9 часова. Путничка возила из Новог Београда ка центру града биће преусмерена у брзу траку на низводној конструкцији, док ће такси возила и возила јавног превоза користити брзу траку на узводној конструкцији. Ова саобраћајна трака ће преко дана служити као „жута трака“, док ће ноћу, у периоду између 01:00 и 04:00 она бити затворена и сва возила из Новог Београда ка центру града користиће само брзу траку на низводној конструкцији. Саобраћај из Бранкове улице ка Новом Београду одвијаће се све време радова у две саобраћајне траке на низводној конструкцији. За овакав режим саобраћаја обезбеђена је сигнализација, која ће у потпуности регулисати дневни и ноћни циклус измене смерова кретања возила.

Свим грађанима који прелазе мост током радова биће потребно стрпљење, јер би без оваквог затварања саобраћајних трака радови трајали током две сезоне, а другачија технологија извођења захтевала би више новца из буџета града.

Одобрен режим саобраћаја током радова неопходан је ради замене челичних конзола испод пешачке стазе моста, чије тачно стање може бити утврђено тек по скидању сваке појединачне челичне конзоле.  Њихова уградња мора да се изведе помоћу дизалица којима је потребан простор за манипулацију, тако да две саобраћајне траке на узводној конструкцији морају бити затворене, а ради узајамно безбедног извођења радова и одвијања саобраћаја, ноћу је потребно је затварање читаве узводне конструкције. Такође, на овај начин ће се обезбедити услови за завршетак радова у предвиђеном року до краја године. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда предузима све како би се радови изводили у јеку грађевинске сезоне и што пре оспособио тротоар који је годинама био ван функције, а извођач ће увести и ноћни рад за поједине фазе радова. Вредност радова је 210 милиона динара.

Извођач ће уградити нове челичне конзоле и ивичњаке, док ће се ограда демонтирати, санирати и поново уградити, с тим што ће бити подигнута на одговарајућу висину од 1,2 метра због бициклиста који значајно користе Бранков мост. Такође, сервисираће се ревизиона колица, која се помоћу точкова померају дуж пешачке стазе и служе за одржавање спољних делова моста. Биће уграђено око 400 тона нових челичних конструкција, а сав челик и пратећи материјали који се буду уградили одговараће прописаним стандардима. Нова стаза за пешаке и бициклисте биће модерна, имаће хидроизолацију и одговарајућу подлогу против клизања што ће повећати ниво безбедности.

Пре три године је урађена детаљна анализа стања пешачке стазе и тада је констатовано да су оштећења челичне конструкције и бетонских плоча доста тешка и да се ова оштећења не могу поправити кроз уобичајено одржавање, већ је неопходна израда пројекта за реконструкцију пешачке стазе на узводној страни моста. Пројектом је предвиђено да се на дужини од 432 метра моста замене челичне конзоле које носе пешачку стазу са оградом, као и ивичњак између пешачке стазе и коловоза.

Бранков мост је обновљен 1956. године на стубовима ранијег Моста краља Александра, који је срушен у Другом светском рату. Због развоја града на левој обали Саве, од 1974. до 1978. године изграђена је нова конструкција на низводној страни моста, која је имала исту силуету и статички систем. На тај начин Београд је добио модеран мост са по три саобраћајне траке у сваком смеру, али је после 40 година експлоатације дошло време за реконструкцију његове узводне пешачке стазе.