Skip to main content

Радови на изградњи пешачке пасареле

By 16. октобар 2017.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда почела је радове на изградњи пешачке пасареле, којом ће се остварити веза Великог степенишног силаза и Савског кеја. Овај објекат ће повезати Београдску тврђаву и пешачку зону са шеталиштем дуж Саве и Дунава. Такође, изградњом пешачке пасареле обезбедиће се безбедан прелазак преко фреквентне улице и железничке пруге.

Вредност уговорених радова са израдом техничке документације је 214 милиона динара, а посао је подељен у две фазе с обзиром да се ради о више просторних целина. У првој фази, заједно са изградњом пешачке пасареле, предвиђено је уређење платоа и простора испод и око саме пасареле. За ову фазу одређен је рок од 270 дана од увођења извођача у посао. У другој фази реализације приступиће се уређењу слободних површина Савског шеталишта, као и стазе на падини Београдске тврђаве. За овај део посла извођачу је одређен рок од 150 дана од увођења у посао. Две фазе радова ће обезбедити ефикасност и рационалност пројекта у време изградње, али и после изградње, током његове употребе.

Пасарела се гради према идејном решењу Моста на Калемегдану, које је израдило ЈП Београдска тврђава 2008. године, а решење је 2015. године имплементирано у градски пројекат ИМЕ, у оквиру пешачке зоне Кнез Михаилове улице. Пешачку пасарелу од Савског кеја до рова Београдске тврђаве чине две целине: прва је завојита рампа са лифтовском кулом и скулптуром на врху, а друга целина је пешачки мост, који прелази изнад колске и железничке саобраћајнице и завршава се степеништем који води до коте у подножју Великог степенишног силаза Београдске тврђаве. Пешачки мост има још две пешачке гране (два кратка челична моста) који га повезују са паркингом на крову Бетон хале и са зеленом падином на ободу Београдске тврђаве. Постојеће челично степениште којим се силазило на шеталиште са бочне стране хале, руши се, а задржаава се степениште које је позиционирано на главној фасади хале.

Фото: Беоинфо