Skip to main content

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде плана детаљне регулације Блока 31 у Новом Београду, градска општина Нови Београд

By 1. септембар 2020.септембар 24th, 2020Вести

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у Улици 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)  од 1. до 15. септембра 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.У току раног јавног увида, Елаборат за рани јавни увид за потребе израде Плана, биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи”.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 15. септембром 2020. године.

Иницијатива за израду Плана детаљне регулације блока 31 у Новом Београду покренута је у циљу преиспитивања саобраћајног решења као и урбанистичких параметара и инфраструктурних капацитета унутар блока 31, а ради планског сагледавања блока као целине, између улица Омладинских бригада, Булевара Михаила Пупина, Булевара уметности и Булевара Зорана Ђинђића. Површина обухваћена Планом износи око 12 хектара.

Блок 31 припада Централној зони Новог Београда, формиран је као један од централних блокова Новог Београда са доминантно јавним садржајима на раскрсници главних новобеоградских булевара. Најраније подигнут објекат, зграда Градске општине Нови Београд, уједно је обележио и садржаје и форме присутне у блоку. Током седамдесетих и осамдесетих година прошлог века блок је попуњаван монументалним објектима јавне намене: Зграда СИВ II  и СИВ III, зграда Института за примењену физику и МУП Нови Београд, као и комерцијалним објектом  „Југоброд“ (раније „Беоплов“).

У оквиру блока 31 у Новом Београду, издвајају се 3 карактеристичне целине комерцијалних садржаја. Комерцијални садржаји се доминантно налазе на источној половини блока, дуж Булевара Михаила Пупина, Булевара уметности и Булевара Зорана Ђинђића.

Посебни циљеви израде плана су: уређење саобраћајне мреже, дефинисање простора за изградњу подземних гаража како би се смањио дефицит паркинг места у блоку, уређење јавних слободних и зелених површина (тргова и паркова) као репрезентативних јавних простора административног центра Новог Београда и дефинисање правила изградње за трансформацију источног дела блока у модерни пословни центар.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1775503-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-31-u-novom-beogradu/