РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 39, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

By 13. јула 2020. 24 септембра, 2020 Вести, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе Града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену) од 13. до 27. јула 2020. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену)

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 27. јулом 2020. године.

Границом Плана обухваћен је простор дефинисан унутрашњом регулацијом саобраћајница: Омладинских бригада, Булевара Милутина Миланковића, Булевара уметности и Булевара Арсенија Чарнојевића, у површини од око 11,7 ha.

Неизграђено земљиште заузима површину од око 10ha. Простор је на травнатој површини, неуређен, уз присуство самоникле и сађене дрвенасте вегетације, појединачно и у групама.

Општи циљ израде Плана је да се у складу са Закључком Владе и захтевом Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., дефинише комплекс за изградњу административног и оперативног центра Министарства унутрашњих послова са пратећим садржајима у складу са развојним програмима Министарства и омогући даљи развој комплекса високошколске установе, Факултета драмских уметности “ФДУ“ на постојећој локацији.

У оквиру зоне намењене за високошколске установе предвиђено је максимално очување постојеће квалитетне дрвенасте вегетације и уклапање исте у зелене површине које ће бити планиране унутар ове зоне.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1774616-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-bloka-39/