Skip to main content

Рани јавни увид поводом израде планa детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац

By 9. септембар 2019.Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 9. до 23. септембра 2019. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 23. септембром 2019. године.

Планом детаљне регулације за голф терене и остале спортске садржаје у јужном делу насеља Пиносава, Градска општина Вождовац предлаже се реализација голф терена и осталих спортских садржаја на земљишту које је већим делом у јавној својини Града Београда и за које постоји интересовање инвеститора.

Предложено је да план обухвата део територије општине Вождовац, који обухвата  део катастарске општине Пиносава, уз Улицу Нова 4 (Сечањска) и Улицу Авалска, и део катастарске општине Бели поток који се налази у зони планиране саобраћајне петље „Авала (Рипањ)“. Површина обухваћена планом детаљне регулације износи око 78,8 хектара.

Постојећа намена земљишта је највећим делом пољопривредна, мањи део представљају природно регулисане зелене површине и шуме, док се на преосталом делу земљиште користи за становање.

Поред општих циљева, план треба посебно да одреди комплекс отворених голф терена са пратећим садржајима, затим плански статус постојећих стамбених објеката, као и реконструкцију приступне саобраћајнице и прикључака на државне путеве II А реда и II Б реда. Планирају се површине јавне намене, и то: мрежа саобраћајница, водне површине, шуме и отворени голф терени, док се површине осталих намена планирају за спортске објекте и комплексе, спортско-рекреативни комплекс.

Више информација:

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1764361-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-golf-terene-i-ostale-sportske-sadrzaje-u-juznom-delu-naselja-pinosava/