Skip to main content

Рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за изградњу пешачко-бициклистичке везе између Улице Омладинских бригада и Аде циганлије, са мостом преко реке Саве, градске општине Нови Београд и Чукарица

By 19. јун 2020.септембар 24th, 2020Вести, Истакнуто, Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену), од 15. до 29. јуна 2020. године сваког радног дана од 9 до 18 часова.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача, од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе града Београда, ул. 27. марта бр. 43-45 (у сутерену).

Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, закључно са 29. јуном 2020.

Пешачко – бициклистички мост је један у низу пројеката у складу са стратешким опредељењем Града ка активности која подразумева  бицикл као јавни градски превоз. Циљ овог опредељења је растерећење саобраћаја и прилагођавање бицикла уобичајеним видовима градског превоза са нагласком на очување животне средине и промовисање зелене хијерархије учесника у саобраћају.

Предложеном границом плана разрађиваће се простор површине 7 хектара, који поред планиране трaсе пешачко-бициклистичке везе између Улице омладинских бригада и Аде Циганлије обухвата и потребне рампе за спуштање трасе на Омладинских бригада као и за повезивање бициклистичких и пешачких стаза на новобеоградској страни дуж кеја и на Ади Циганлији, са везама саобраћајница и инфраструктуре. Планско решење предвиђа и две јавне подземне гараже за паркирање аутомобила.

У укупној слици Београда и његовим визурама, мостови заузимају важно место. У Београду има укупно 9 мостова који повезују обале Саве и Дунава. Осим што повезују обале и пределе имају важну улогу у токовима и активностима града и становништва, а посебан значај у обликовању силуете и препознатљивог идентитета града. Простор плана налази се између два градска моста, Моста на Ади  и Остружничког моста.

Пешачка и бициклистичка активност присутна је преко целе територије Новог Београда дуж пространих булевара и обале Саве и Дунава пешачка, а дуж кеја је најинтензивнија. Од укупно око 85 километара бициклистичких стаза у Београду, у Новом Београду и Земуну стазе су укупно дуге око 50 километара. Бициклистичке стазе пролазе читавом територијом Новог Београда, кроз све блокове. Веза две обале града бициклистичким саобраћајем могућа је Мостом на Ади и бициклистичкиим лифтом на Бранковом мосту.

Више информација на:

https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1773885-rani-javni-uvid-povodom-izrade-pdr-za-izgradnju-pesacko-biciklisticke-veze-izmedju-omladinskih-brigada-i-ade-ciganlije-sa-mostom-preko-reke-save_2/