Skip to main content

Рани јавни увид у План детаљне регулације за Јеврејско гробље, Градска општина Палилула

By 9. јул 2019.Вести

РАНИ ЈАВНИ УВИД у План детаљне регулације за Јеврејско гробље, Градска општина Палилула

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

РАНИ ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала у сутерену) од 8. до 22. јула 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18  часова.Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима, даваће представник обрађивача плана од 12 до 18 часова, уторком и четвртком у згради Градске управе Града Београда, Ул. 27. марта бр. 43-45.
Заинтересована лица могу током раног јавног увида своја мишљења на планирана решења у писаној форми доставити Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, Београд, Краљице Марије 1, најкасније до 22. јула 2019. године.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25.09.2018.год, донела је одлуку о   Изради Плана детаљне регулације за Јеврејско гробље, ГО Палилула., на иницијативу Секретаријата за комуналне и стамбене послове упућене, којом би се омогућило проширење постојећег комплекса Јеврејског гробља.

Циљ израде Плана је дефинисање јавног интереса, површина јавне намене пре свега за потребе проширење Јеврејског гробља, саобраћајних и инфрастуктурних површина као и површина остале намене и дефинисање правила уређења и грађења у складу са смерницама ПГР-а Београда.

Више информација

http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1761670-javni-uvid-u-nacrt-pdr-dela-podrucja-izmedju-ulica-sime-solaje-vojvode-micka-krstica-i-marijane-gregoran-na-karaburmi/