Skip to main content

Рани јавни увид у План детаљне регулације за Спортски центар „Језеро“

By 3. август 2017.септембар 4th, 2017Планови у изради

НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда  Ј.П.
ОБРАЂИВАЧ: Урбанистички завод Београда Ј.У.П.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену), од 31. јула до 29. августа 2017. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, Краљице Марије бр.1 (сала на XX спрату), 21. септембра 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

У изради је План детаљне регулације за Спортски центар „Језеро“ у Реснику на територији градских општина Раковица и Вождовац. План се тренутно налази у фази раног јавног увида, током којег се јавност може упознати са основним урбанистичким параметрима. Повод за израду плана је иницијатива Градске општине Раковица за израду планског документа који би представљао основ за реализацију спортско-рекреативног центра уз постојећу акумулацију у Реснику, а реализација спортско-рекреативног центра донела би вишеструку друштвено-економску корист за становнике насеља Ресник и за ширу заједницу.

Површина плана износи 24,3 хектара и границом плана обухваћен је део територије Раковице северно од постојеће акумулације. У обухвату плана је и постојећа шума јужно од акумулације, која се делом налази на територији општине Раковица, а делом на територији општине Вождовац.

Поред планирања саобраћајница, паркинга, бициклистичке стазе и задржавања постојеће шуме, планом ће бити предвиђена изградња спортских комплекса у неколико блокова, који ће бити намењени за рекреативне активности становништва, тренинге и такмичења спортиста и спортских екипа на локалном нивоу, као и извођење наставе физичког образовања деце и омладине. Планираће се затворени спортски објекат и отворени терени за кошарку, одбојку, рукомет, мали фудбал, тенис, клизалиште, одбојку и фудбал на песку, као и отворени спортски полигони и спортско-комерцијални центар.

У приобаљу језера Паригуз планираће се рекреативне површине које ће бити намењене за пасивну рекреацију посетилаца (одмор, разонода, игра и забава деце). У оквиру рекреативних површина биће омогућено постављање мобилијара за одмор посетилаца, игру и забаву деце (клупе, лежаљке, љуљашке, клацкалице, тобогани), рекреативних садржаја (отворене теретане са спортским реквизитима), као и пратећих комерцијалних делатности (трговина и угоститељство).

План ће дати могућност фазне реализације планиране изградње, а у првој фази реализације биће потребно извршити чишћење акумулације и укидање постојећих испуста употребљених вода у акумулацију и поток, затим реализовати приступну саобраћајницу са планираним паркинзима и реализовати планирану комуналну стазу, са пешачком и бициклистичком стазом и планираном инфраструктуром.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице, Краљице Марије бр. 1, најкасније до 29. августа 2017. године.

baner_planovi_u_radu_jezero

Више информација