Skip to main content

Реконструкција цевовода у Сопоту

By 11. октобар 2018.Вести

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда расписала је тендер за извођење радова на реконструкцији цевовода у Сопоту, од резервоара „Живановић“ до центра насеља. Понуде се достављају до 8. новембра, а процењена вредност радова је 61 милион динара.

Реконструкција постојећег челичног цевовода пречника 200 мм подразумева његову замену новим цевима пречника 250 мм, чији је радни век пројектован на 50 година. Стари челични цевовод је у лошем стању и током експлоатације је дошло до његовог оштећења, те је донета одлука да се он замени у дужини од 1962 метра. Траса цевовода, од резервоара „Живановић“ до раскрснице улица Кнеза Милоша и Милослава Влајића, остаје непромењена и на њега ће бити повезани сви постојећи секундарни водови.

Насеље Сопот снабдева се водом из бунара са изворишта Булин поток, одакле се вода транспортује цевоводом који је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда реконструисала пре две године. Тиме је обезбеђен максималан капацитет довода воде у садашњим условима снабдевања. Као будуће трајно решење планира се прикључење насеља на београдски регионални систем, када ће снабдевање из бунара бити укинуто, а бунари ће бити коришћени само за ванредне потребе.

Према Студији о снабдевању водом приградских општина предвиђено је да се кроз регионални водовод Макиш-Младеновац, осим насеља Сопот, снабдевају и потрошачи у Младеновцу и у 23 успутна насеља, међу којима су Ресник, Пиносава, Бели Поток, Зуце, Калуђерица, Болеч, Лештане, Винча, Ритопек, Врчин, Гроцка.